Nové pomníky

Nabízíme pomníky z přírodního i umělého kamene, především žula, mramor nebo teraso jsou materiály pro hřbitovní architekturu, která má připomínat naše zesnulé příbuzné nebo blízké. Návrh každého pomníku či náhrobku je individuální. Kromě kompletní výroby a montáže pomníků dodáváme také jednotlivé pomníkové díly – krycí desky, rámy, sokly, nápisové desky, lampy,vázy a další doplňky.

Opravy a renovace

Nabízíme také opravy stávajících hrobů, hrobek a pomníků. Opravujeme především náhrobky propadlé, kácející se, uvolněné ale i poškozené krycí desky. Podle rozsahu poškození hrob demontujeme celý – nápisovou desku, krycí desku, sokl a rámy, nebo jeho části a po zhotovení patřičných úprav jako je nový základ nebo jeho částečná úprava, hrob postavíme znovu a rámy k sobě upevníme tzv.kotvou (zvláště pro toto použití vyrobené kovové hmoždinky a vinkl) Pokud jsou některé díly hrobu nevratně poškozeny dodáme nové případně navrhneme individuální řešení. V případě teracových dílů nabízíme též vyčištění nebo přebroušení a impregnaci.

Nápisy

Provádíme sekání i pískování. Vysekané nebo vypískované písmo zlatíme, stříbříme a barvíme dle vašeho přání nebo může zůstat bez dalších úprav. Zhotovíme veškeré nápisy na pomníky, urny a pamětní desky. Přípisy na již stávající desky, včetně desek skleněných. Dále nabízíme zhotovení ornamentů, růží, kříže, ale i rodové erby a jiné.